Bilresan fortsatte följande dag i lika vackert väder, solig och varm vårdag. Vi körde via Atlanthavsvägen, var ju här i december också och det var inte heller den här gången storm

 

keskills_-norge apri l2013-0099-399 keskills_-norge apri l2013-0099-401 keskills_-norge apri l2013-0099-402 keskills_-norge apri l2013-0099-418

Atlanthavs tunneln, en 5,7 km lång tunnel och den är på djupaste stället 250 m. Det var en ordentlig lutning nerför och lika uppför innan man kom ut.

keskills_-norge apri l2013-0099-419 keskills_-norge apri l2013-0099-422 keskills_-norge apri l2013-0099-423 keskills_-norge apri l2013-0099-431

Lite macro fotografering då vi väntade på färjan.

keskills_-norge apri l2013-0099-433 keskills_-norge apri l2013-0099-436 keskills_-norge apri l2013-0099-440

Här kommer vi till Smölas vindpark, en stor vindkrafts park med 68 st vind snurror. Den var då den öppnades 2002 Europas landbaserade största vindkraftverk. Den byggdes senare ut 2004-2005. Nu är den Norges största och den är faktiskt stor.

keskills_-norge apri l2013-0099-447

För fåglarna är den stora vind parken inte alls bra, det är många många havs örnar som dött i kollissioner

keskills_-norge apri l2013-0099-450

Den stora vindkraftsparken på ön Smøla på norska västkusten lyfts ofta fram som ett exempel på dåligt placerad vindkraft.  Kraftverken byggdes mitt i ett populärt område för havsörn. Nu har Norwegian Institute for Nature Research kartlagt och sammanställt resultaten från de senaste årens forskning.

Det man tittat närmare på är antalet kollisioner med vindkraftverken och hur fåglarna ändrat sina beteenden.

Efter invigningen av vindkraftsparken 2005 har totalt 39 havsörnar dött i kollisioner med kraftverken. Forskarna har observerat åtta partnerbyten – varav fem berott på att partnern dött i kollision med vindkraftverken. Det innebär att vindkraften ligger bakom mer än hälften av dödsfallen hos vuxna örnar.

Det är i första hand vuxna örnar som krockar med kraftverken. Forskarna har röntgat fåglarnas kroppar och konstaterar en mängd benfrakturer och ödeläggelse av skelettet. Flera individer hade fått sina vingar avhuggna. Mönstret påminner om skadorna efter trafikolyckor.

Ön Smøla i Trondelag finns totalt cirka 55-60 par havsörnar. Före bygget häckade tretton par i området närmast anläggningen – räknat med 500 meters omnejd. Idag finns bara fyra par kvar. Reproduktionen fungerar dåligt i detta område – i fjol lyckades endast ett par med  häckningen.

Forskarna konstaterar att paren som häckar i närheten av kraftverken har sämre reproduktionsförmåga. Fåglarna väljer att flytta längre bort för att undvika kollisioner eller för att byta revir. Antalet revir och häckningar längre bort från anläggningen har varit konstant under perioden.

Andra arter som drabbats är dalripa (74 dödsfall), enkelbeckasin (11), kråka (10), ljungpipare (7), grågås (4) och häger (4). Enstaka vindkraftsparker är negativ främst för sällsynta arter, menar forskargruppen. Vid en storskalig vindkraftsutbyggnad kan även vanligare fågelarter drabbas hårt.  Källa : www.miljoaktuellt.idg.se

 

keskills_-norge apri l2013-0099-452 keskills_-norge apri l2013-0099-456 keskills_-norge apri l2013-0099-459 keskills_-norge apri l2013-0099-461 keskills_-norge apri l2013-0099-464 keskills_-norge apri l2013-0099-466 keskills_-norge apri l2013-0099-467

En liten gammal stuga mitt bland alla vindkraftverk. Granen intill måste väl nästan vara dit planterad, annars växte det mycket lite träd.

keskills_-norge apri l2013-0099-469

Här är det en mycket liten grav gård, med en mycket liten byggnad som fanns på några andra ställen också. Inte exakt likadanna men lika små. Undrar vad funktionen med de här mini byggnaderna är, är det ett liten kapell? Det ryms kanske högst 3 personer in i det lilla huset.

 

 

Annonser