Så kom vi till trollstigen, Norges näst mest besökta naturliga turist attraktion, om jag minns rätt är Geijranger fjorden den mest besökta. Det är en väldigt smal och kurvig väg med 11 hårnålskurvor. Bussar längre än 12,4 m får inte köra på trollstigen.Vi var utanför turist säsongen och det var bra, för mitt på sommaren är här livlig trafik. Trollstigen är bara öppen sommartid, tills mitten av oktober eller den första snön kommer.


Här ser man regnbågen inne bland fjällen


Högst uppe finns en stor parkering och utsiktplats där man ser hela dalgången med alla kurvor.


På väg neråt, det var inte alls höga skydd, mest bara stenar. Någonstans betong kant, men den var inte heller hög. Det kändes overkligt med den enorma höjd skillnaden. Vägens högsta punkt är 850 m över havet. Vägen omges av flera fjäll som är över 1000 m.Vägen byggdes i 8 år och blev färdig 1936. Vägens lutning är 9%


Här ser man Stigfossen, ett vackert vattenfall, som faller över 320 m längs bergsidan


På vägen kom det många cyklister emot, både unga och medelsålder, som cyklade uppför trollstigen, det måste vara bra träning, 6 km uppför med sån höjdskillnad och en brant lutning. Till ännu var vädret inte det bästa, lite sol emellanåt men speciellt varmt var det inte.

Annonser