Källskärs kannan är ett av Ålands förnämsta naturminnen, den är skyddad enligt lag. Kannan är cirka 4 m hög och den har bildats av smältvatten under inlandsisen för ca 9000 år sedan. Runt omkring kannan finns andra spår av isälven som rännor i berget och små jätte grytor.


Synen då man tittar uppåt


Utsikten från ”insidan” av kannan


Filips bild, han har också börjat tycka om fotografering och vill ibland låna kameran

Annonser