Vi ankrade på Källskärs norra hamn, gick sen längs en stig till Åkerhielms anläggning. Fin utsikt och mycket vackert, i början var det väldigt stenigt, både stora stenblock och små runda stenar. Första delen vid hamnen är privat ägd mark, men den del som Åkerhielm s anläggning finns på ägs av Ålands landskaps regering.Han hade inga släktingar och efterlämnade sin del 1984 till lanskapet Åland. Det finns inget cafe eller annan service på Källskär, man får gå in till huset och titta och man kan köpa ett infoblad om stället.


Stenigt, men vackra runda stenar


Slingrande väg mellan de stora sten blocken


En stenåker, de har bildats av vågornas bearbetning av moränjord som ursprungligen fanns där. Kraftiga stormar har småningom format tydliga strandvallar. Den här platsen är den art fattigaste platsen på ön, här växer endast skorplav och någon enbuske och hallon. Men letar man bland stenarna hittar man bergs arter från hela Åland, som transporterats dit med isen.


Häxans hus, som också tillhör Åkerhielms anläggning. Här bodde ofta ”Miss Morris” från Skotland då hon besökte Källskär.


Lusthuset, som var Tove Janssons favorit hus då hon besökte Åkerhielm. Spiran på taket inspirerade Tove och det finns en liknande på Muminhusets tak.

Annonser