Min andra dag på Runde gick jag mot Runde fyr, som är Norges fjärde äldsta fyr.Den blev första gången tänd 1767.De första 58 åren tände man en eld i en järn gryta uppe på fjället, det måste inte ha varit ett lätt arbete, man eldade med torv. Fyren är nuförtiden automatiserad och obebodd.


Att ta sig fram på Runde underlättar om man inte har höjd skräck och bra balans att komma över olika grind system. Den här var lite värre att balansera på.

Annonser