Man skall vara två..om man sitter här …i Ålesund hade fåglarna hunnit längre i sin häckning än här i Finland. På Runde börjar också det var mycket fåglar.


På varje ledig plats satt det ett mås par


En ensam singel mås, eller ruvar hon ägg redan??


Det är fullt här, finns inte plats för flera par..


Du och jag. måsis

Annonser