Utö fyr

Jag och bio foto Finland var i slutet av januari på ett foto veckoslut till Utö. Utö ligger vid skärgårds havets viktigaste farled, som åtminstone sen 1600 talet fungerat som stöd punkt för lotsar, militärer och tulltjänstemän.

Utös natur är karg och många stormar har under århundrandenas lopp orsakat många skeppsbrott och vattnen kring utö beskrivs som en skepps kyrkogård.
Militären har sen första världskriget ingått i utös by bild, militären drog sig tillbaka slutgiltigt i slutet av året 2005. Armens bostäder i byn är nu hyres bostäder för året om boende och kasernen har köpts av en hotell företagare.

Fyren, Finlands första ljusfyr byggdes 1753, detta runda fyrtorn sprängdes under 1808-09 års krig. Det nuvarande byggdes 1818 och den nuvarande fyr lyktan installerades 1906. i fyrens tredje våning finns ett kapell. Officiellt prästbesök fick Utö endast två gånger i året, men seden var att de äldre männen på Utö i tur och ordning varje söndag höll någon form av gudstjänst.

Före isbrytarnas tid släcktes fyren under den tid som havet var istäckt.

Det stenbyggda Bönehuset, Utös andra kyrka, uppfördes år 1910, för att de äldre i byn hade svårt att ta sig upp i fyrkyrkan.

Från fönstret kan man se en vacker utsikt över havet.Det finns en hel del grynnor utanför Utö, det blev amerikanska fraktfartyget Park Victorys öde julnatten 1947. Fartyget hade ankrat på julaftonen, under natten blåste det upp till en kraftig storm med snöyra och Park Victorys ankaren gav med sig. Fartyget hamnade på drift och inom kort hade det gått över flera grynnor och fått flera stora läckor. Fartyget började snabbt sjunka och besättningen gick i livbåtarna.Utö borna märkte vad som hade hänt och hjälpte till att rädda bestättningen, 38 st räddades och 10 st drunknade eller frös ihjäl.De som räddades fick bo i Utö hemmen under julhelgen.

I Bönehuset finns en tioarmad ljusstake med de döda sjömännens namn ingraverade . På väggen finns ett tackbrev från USA`s ambassödör till utöborna.

I bortre ändan av ängen finns Utö begravningsplats. Med tanke på öns långa historia och relativt stora befokning kan man förvånas av det lilla antalet gravar. Orsaken är att Utö begravningsplats byggts så sent som 1962. All sand till gravgården måste då hämtas till Utö med pråm. Tidigare begravdes utöborna i regel på Jurmo.Norr om begravningsplatsen står ett ensamt järnkors kringgärdat av grova järnkättingar. Det är viloplatsen för matros Buchwald ur den kejserliga tyska flottan. Buchwalds lik hittades ilandflutet på Västra udden 16.12.1916.

Utö är under flyttningstider ett paradis för fågelintresserade ochen stor mängd fågelskådare återvänder varje år till Utö. Ibland görs mera sällsynta observationer.

Rekommenderar ett besök till Utö, på alla års tider har säkert sin charm där, en hel del fåglar såg vi också i januari. Utö hotellet var riktigt trevligt hotell med väldigt god mat. Info till bilderna är från http://www.uto.fi, för övernattning kolla http://www.utohotel.fi eller http://www.utologi.fi finns också B&B hos Hannas horisont.

Annonser